08 d’octubre 2006

Els Connectors

Traducción gratuita al español de esta web en: http://www.translendium.com/


Quan parlem d’una xarxa virtual caldria visualitzar-la com una xarxa física on hi juguen un paper molt important els nodes o punts d’unió. Dins de la xarxa virtual, aquests nodes no son, com molta gent a defensat o pensat fins ara, maquines o servidors que gestionen de la millor manera el tràfec d’informació, a la Xarxa. Els nodes o punts d’unió son Persones. Quin paper han de tenir aquestes persones? Potser la millor manera d’expressar-ho és reproduint el símil d’una tècnica mèdica com és l’acupuntura. L’important és trobar els punt on s’ha de punxar perquè el tractament tingui l’efecte desitjat. Si punxem a un altre lloc, per proper que sigui, l’efecte no serà el mateix.

En una Xarxa Virtual passa exactament el mateix, cal buscar les persones que puguin oferir el que demana la pròpia xarxa, és el que anomeno Connector,
El Connector estaria un pas més endavant del que denominem Dinamitzador.
Mentre que un Dinamitzador, el que farà és mobilitzar, motivar, provocar la participació de les persones que han d’intervenir en el debat de la pròpia comunitat virtual. El paper del Dinatmitzador, poques vegades transcendeix fora del propi àmbit d’actuació “físic” de la pròpia comunitat o grup.
Quan parlem del Connector hi trobem una clara diferència respecte a la figura del Dinamitzador, es tractaria de la persona que busques els punts de contacte entre el propi grup o comunitat amb l’exterior, entenent com exterior tot el que te a veure amb el seu entorn. Aquesta tasca facilitaria possibles aliances a la xarxa, que ajudessin a expandir i a la vegada facilitar les fites del grup. Aquestes aliances no farien més que amplificar l’abast de les actuacions i a la vegada simplificarien la seva gestió i economitzarien les seves despeses. Existeix una figura similar en l’àmbit dels treballadors socials, és el denominat mediador.
Quan parlem del nostre entorn més immediat com és el cas del territori català, la figura del Connector agafa una importància encara més gran. La xarxa social catalana es caracteritza pel seu gran dinamisme però, a la vegada, pel seu hermetisme. És aquí on la figura del Connector esdevé com una figura capdal, difondre i amplificar tot aquest dinamisme a l’exterior es fa només gràcies els respectius Connectors que estan treballant dins de cada projecte, associació, ateneu, club..... Les TIC poden fer molta feina en aquest sentit. El concepte de xarxa està més que arrelat en l’entorn de les TIC i poden transmetre aquesta “filosofia” molt més fàcilment que qualsevol altre mitjà.
Per tot això, estic convençut de la importància cabdal que tindrà en un futur molt proper la figura del Connector en l’arrelament de les TIC en tota la població i, en concret, a Catalunya.

05 de setembre 2006

Cal repensar el Telecentre?


Traducción gratuita al español de esta web en: http://www.translendium.com/

Seguint amb les propostes que ja avançava en la meva anterior reflexió, voldria animar a totes les persones que intervenen en el desenvolupament de la societat del coneixement en el nostre país a reflexionar sobre una eina tant important, crec jo, per impulsar d'aquesta nova societat del coneixement.

Els que creiem que aquest és el futur i que no hi ha marxa enrere en aquest camí, hem de treballar perquè tots els instruments que ara per ara tenim a l'abast serveixin al màxim per aconseguir aquest objectiu. El Telecentre és indubtablement un d'aquest instruments, però, instrument que ja forces anys que esta fent les seves funcions.

És evident que l'estat de la societat del coneixement no és el mateix l'any 2006 que l'any 1998 ni que el 1999 ni tant sols del 2004. Tot canvia dins d'aquest entorn amb una rapidesa inusitada en altres àmbits i per això encara estem més obligats a reformular i adaptar aquestes eines al pas del temps i a les necessitats de cada moment. El que és difícil es trobar espais de reflexió i anàlisis que aportin un valor al dia a dia de les persones que treballen dins d'aquest entorn.


És per això que m'agradaria animar-vos a participar en uns dels debats més importants que es faran en els propers mesos i potser anys i que té com a marc de reflexió i d'actuació a la vegada el Ciberespai. Estic parlant del III Congrés Online de l'Observatori per a la Cibersocietat, en concret, juntament amb el sociòleg i professor de la universitat Complutense, José David Carracedo i d'en Fernando Garrido, també sociòleg força rellevant pel que fa a l’anàlisi del ciberespai, sobre tot a Galícia, tirarem endavant el debat en el grup de treball A10: "Los Telecentros, ¿un recurso necesario para alcanzar una sociedad más libre?".

Creiem que seria bo que tots hi participéssiu ja sigui, mitjançant la presentació d'una ponència, participant en els debats de la pròpia plataforma del Congrés o, simplement llegint i estant al cas del que s'està debatent en el grup de treball. No podem deixar passar l'oportunitat d'aprofitar ocasions com aquestes per participar en el disseny del que ha de ser el futur de la anomenada Xarxa, ja que estem parlant del Futur en majúscules.

Si voleu començar a treballar en el projecte podeu contactar directament amb mi, feina n'hi ha molta!

26 d’agost 2006

Telecentres, Cultura i Ciberespai

Traducción gratuita al español de esta web en: http://www.translendium.com/

En aquests moments, a Catalunya i per extensió a molts països de la Unió Europea, s'està incrementant el fenomen de la immigració de persones que provenen de països en forta recessió econòmica o provinents dels anomenats països del tercer món. El cas de l’Estat Espanyol encara és més preocupant per la manera que arriben aquest immigrants, utilitzant les anomenades pateres o kaiucos. La proximitat de les illes Canàries amb el continent Africà, les converteix en un macabre pont per els desesperats que volen fugir de la misèria dels seus països i volen buscar un món millor per a ells i els seus familiars.

El segon dels problemes que apareix derivat d’aquest fenomen és el de l’acollida i integració en el món laboral d’aquests nou vinguts. El coneixement del nou entorn és bàsic per a les persones que aterren en un espai i cultura totalment desconeguda, ja que, a ben segur, facilitarà molt més tant la seva cerca de treball com el seu assentament de la manera menys traumàtica possible.

És en aquest punt que vull ressaltar la importància que un element pot tenir per accelerar aquest procés, aquest és el Telecentre. El Ciberespai com a “territori” on hi tenen cabuda totes les cultures ha de fer de facilitador, tant de les persones nouvingudes com de les que les acolliran, ja que tots podran comprendre molt millor els neguits i les inquietuds dels que ja son els seus nous veïns.

Estem davant, doncs, d’un, ara si, veritable pont de rebuda i d’acollida, pont i a la vegada Xarxa vista des del punt de vista de la xarxa de l’acròbata de circ, la que fa que les caigudes siguin un petit accident sense importància i que els permetrà tornar a aixecar-se un altre cop.

El paper del Telecentre pot i ha de ser fonamental durant tot aquest procés.
Cal ara, doncs, reflexionar en el com el podem fer el màxim de útil i, també és important ja que gairebé sempre estarem parlant de diner públic, com podem fer-ho amb la millor eficàcia i eficiència possible, tema que a ben segur, donarà per a futures reflexions que intentaré fer, entre d’altres llocs, en aquest mateix espai.
De moment, tal i com diu el meu amic Oriol,

Pau i bits!