26 d’agost 2006

Telecentres, Cultura i Ciberespai

Traducción gratuita al español de esta web en: http://www.translendium.com/

En aquests moments, a Catalunya i per extensió a molts països de la Unió Europea, s'està incrementant el fenomen de la immigració de persones que provenen de països en forta recessió econòmica o provinents dels anomenats països del tercer món. El cas de l’Estat Espanyol encara és més preocupant per la manera que arriben aquest immigrants, utilitzant les anomenades pateres o kaiucos. La proximitat de les illes Canàries amb el continent Africà, les converteix en un macabre pont per els desesperats que volen fugir de la misèria dels seus països i volen buscar un món millor per a ells i els seus familiars.

El segon dels problemes que apareix derivat d’aquest fenomen és el de l’acollida i integració en el món laboral d’aquests nou vinguts. El coneixement del nou entorn és bàsic per a les persones que aterren en un espai i cultura totalment desconeguda, ja que, a ben segur, facilitarà molt més tant la seva cerca de treball com el seu assentament de la manera menys traumàtica possible.

És en aquest punt que vull ressaltar la importància que un element pot tenir per accelerar aquest procés, aquest és el Telecentre. El Ciberespai com a “territori” on hi tenen cabuda totes les cultures ha de fer de facilitador, tant de les persones nouvingudes com de les que les acolliran, ja que tots podran comprendre molt millor els neguits i les inquietuds dels que ja son els seus nous veïns.

Estem davant, doncs, d’un, ara si, veritable pont de rebuda i d’acollida, pont i a la vegada Xarxa vista des del punt de vista de la xarxa de l’acròbata de circ, la que fa que les caigudes siguin un petit accident sense importància i que els permetrà tornar a aixecar-se un altre cop.

El paper del Telecentre pot i ha de ser fonamental durant tot aquest procés.
Cal ara, doncs, reflexionar en el com el podem fer el màxim de útil i, també és important ja que gairebé sempre estarem parlant de diner públic, com podem fer-ho amb la millor eficàcia i eficiència possible, tema que a ben segur, donarà per a futures reflexions que intentaré fer, entre d’altres llocs, en aquest mateix espai.
De moment, tal i com diu el meu amic Oriol,

Pau i bits!