08 d’octubre 2006

Els Connectors

Traducción gratuita al español de esta web en: http://www.translendium.com/


Quan parlem d’una xarxa virtual caldria visualitzar-la com una xarxa física on hi juguen un paper molt important els nodes o punts d’unió. Dins de la xarxa virtual, aquests nodes no son, com molta gent a defensat o pensat fins ara, maquines o servidors que gestionen de la millor manera el tràfec d’informació, a la Xarxa. Els nodes o punts d’unió son Persones. Quin paper han de tenir aquestes persones? Potser la millor manera d’expressar-ho és reproduint el símil d’una tècnica mèdica com és l’acupuntura. L’important és trobar els punt on s’ha de punxar perquè el tractament tingui l’efecte desitjat. Si punxem a un altre lloc, per proper que sigui, l’efecte no serà el mateix.

En una Xarxa Virtual passa exactament el mateix, cal buscar les persones que puguin oferir el que demana la pròpia xarxa, és el que anomeno Connector,
El Connector estaria un pas més endavant del que denominem Dinamitzador.
Mentre que un Dinamitzador, el que farà és mobilitzar, motivar, provocar la participació de les persones que han d’intervenir en el debat de la pròpia comunitat virtual. El paper del Dinatmitzador, poques vegades transcendeix fora del propi àmbit d’actuació “físic” de la pròpia comunitat o grup.
Quan parlem del Connector hi trobem una clara diferència respecte a la figura del Dinamitzador, es tractaria de la persona que busques els punts de contacte entre el propi grup o comunitat amb l’exterior, entenent com exterior tot el que te a veure amb el seu entorn. Aquesta tasca facilitaria possibles aliances a la xarxa, que ajudessin a expandir i a la vegada facilitar les fites del grup. Aquestes aliances no farien més que amplificar l’abast de les actuacions i a la vegada simplificarien la seva gestió i economitzarien les seves despeses. Existeix una figura similar en l’àmbit dels treballadors socials, és el denominat mediador.
Quan parlem del nostre entorn més immediat com és el cas del territori català, la figura del Connector agafa una importància encara més gran. La xarxa social catalana es caracteritza pel seu gran dinamisme però, a la vegada, pel seu hermetisme. És aquí on la figura del Connector esdevé com una figura capdal, difondre i amplificar tot aquest dinamisme a l’exterior es fa només gràcies els respectius Connectors que estan treballant dins de cada projecte, associació, ateneu, club..... Les TIC poden fer molta feina en aquest sentit. El concepte de xarxa està més que arrelat en l’entorn de les TIC i poden transmetre aquesta “filosofia” molt més fàcilment que qualsevol altre mitjà.
Per tot això, estic convençut de la importància cabdal que tindrà en un futur molt proper la figura del Connector en l’arrelament de les TIC en tota la població i, en concret, a Catalunya.